[1]
Skjekkeland, M. 2018. Norsk språk i møte med engelsk. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 16 (lip. 2018), 139-144. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.09.