[1]
Jahr, E.H. 2018. De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 15 (sie. 2018), 83–93. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06.