[1]
Zabrocki, W. 2018. Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 15 (sie. 2018), 179-185. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.13.