[1]
Puppel, S. i Puppel, J. 2018. Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 7 (sie. 2018), 55–95. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.05.