[1]
Jasiakiewicz, W. 2018. Imperializm brytyjski i rosyjski na kartach Vacation tourist Williama George’a Clarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 5 (sie. 2018), 287–296. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.20.