[1]
Kubaszczyk, J. 2018. Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2 (sie. 2018), 95–113. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.05.