[1]
Vetulani, G. 2018. Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2 (sie. 2018), 173–190. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.10.