[1]
Tajsner, P. 2018. Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 1 (sie. 2018), 49–57. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.06.