[1]
Puppel, S. 2018. Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 17–22. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.01.