[1]
Dyrlica, M. 2018. Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 67–78. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07.