[1]
Rydz, A. 2018. Piękno pamięci w dwudziestowiecznej poezji polskiej (rekonesans). Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 111–119. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.10.