[1]
Ciszek, H. 2018. Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 121–126. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.11.