[1]
Kotkiewicz, A. 2018. "Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 175–184. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16.