[1]
Hrynkiewicz-Adamskich, B. 2018. Mitologem trickstera w staroruskiej antroponimii przechowany. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 199–208. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.18.