[1]
Fedorushkov, Y. 2018. Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów „Żywej Etyki”). Scripta Neophilologica Posnaniensia. 12 (paź. 2018), 209–228. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.19.