[1]
Oueslati, J. 2022. Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 22, (grudz. 2022), 115–151. DOI:https://doi.org/10.14746/snp2022.22.07.