(1)
Koszko, M.; Kowalewska, K.; Puppel, J.; Wąsikiewicz-Firlej, E.; Wilczyńska, E. Życzenia Dla Jubilata. snp 2018, 7-9.