(1)
Krawczak, M. Poznańska szkoła Ekolingwistyki. snp 2018, 145-192.