(1)
Walczak, B. Prawa językowe a Empiryczne Uniwersalia językowe. snp 2018, 377-381.