(1)
Woźniewicz, W. Ekologiczno-językowe Aspekty kłamstwa I Manipulacji. snp 2018, 455-466.