(1)
Koszko [et al.], M. Strony tytułowa I Redakcyjna. snp 2018, 1-2.