(1)
Ochotna, D. Język Polskiej Agory Wirtualnej – żargon Czy Pidgin? Próba Definicji Na Podstawie Opracowania McArthura (1992). snp 2018, 85-98.