(1)
Skjekkeland, M. Norsk språk I møte Med Engelsk. snp 2018, 139-144.