(1)
Jahr, E. H. De Lange Linjer I Norsk språkhistorie Etter 1814 – Nasjonal Og Sosial språkstrid Og språkplanlegging. snp 2018, 83-93.