(1)
Zabrocki, W. Między Eksplanacją a Eksplikacją – Przyczynek Do Metodologii Lingwistyki. Uwagi Na Marginesie Historii Humanistyki Rensa Boda. snp 2018, 179-185.