(1)
Stępkowska, A. Teatr Jednego Aktora, Czyli Szekspirowski Monolog W Ryszardzie III. snp 2018, 207-218.