(1)
Zajas, K. Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I. snp 2018, 247-264.