(1)
Kubaszczyk, J. Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata Przedstawionego. snp 2018, 89-100.