(1)
Puppel, J. Układ Twarzy I Gestosfery W kontekście Konfliktu Komunikacyjnego W Komunikacji bezpośredniej. snp 2018, 127-137.