(1)
Koszko, M. Pejzaż językowy Jako nośnik Dziedzictwa Kulturowego, Na przykładzie Miasta Poznania. snp 2018, 23-35.