(1)
Puppel, S. Recenzja Apologetyczna Publikacji wydziałowej Pt. Scripta Manent – Res Novae, Przygotowanej Na okoliczność 25-Lecia Istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988–2013). snp 2018, 247-250.