(1)
Markunas, A. Początki I teraźniejszość Filologii Rosyjskiej Na UAM. snp 2018, 313-323.