(1)
Puppel, S.; Puppel, J. Zagadnienie Percepcji języka Naturalnego W Triadzie: język Ojczysty – język Globalny – język sąsiedni Na przykładzie Triady język Polski – język Angielski – język Niemiecki W ujęciu Ekolingwistycznym: Próba Typologii. snp 2018, 55-95.