(1)
Tuszyńska-Maciejewska, K. Literatura dziecięca W Grecji współczesnej. snp 2018, 313-325.