(1)
Abbas, A. Różnorodność Tematyczna twórczości Poety Irackiego Muhammada Mahdi Al-Gawahiriego. snp 2018, 263-282.