(1)
Woźniewicz, W. Ideologia Rosyjska Dawniej I dziś. Koncepty I Realia. snp 2018, 309-317.