(1)
Rutkowski, P. Neuropsychologiczne Uwarunkowania składni liczebników głównych. snp 2018, 209-233.