(1)
Jasiakiewicz, W. Imperializm Brytyjski I Rosyjski Na Kartach Vacation Tourist Williama Georgeā€™a Clarka. snp 2018, 287-296.