(1)
Janaszek, K. Akwizycja języka Obcego W świetle niektórych czynników związanych Z osobowością uczącego Się. snp 2018, 3-14.