(1)
Biełousowa, W. Śmierć Puszkina Jako Los. snp 2018, 213-220.