(1)
Gorzelańczyk, E. J. Pomost pomiędzy Nauczaniem materiału Leksykalnego a Funkcjonowaniem układu Nerwowego – Model pamięci długotrwałej. snp 2018, 37-55.