(1)
Gebru, S. Podstawy piƛmiennictwa W Etiopii. snp 2018, 171-188.