(1)
Papiór, J. Testamenty Polityczne Hohenzollernów I Programowanie Stosunku Do Polski. snp 2018, 201-220.