(1)
Wilczyńska, M. Wizerunek władcy W Kronikach średniowiecznych. Na przykładzie Bolesława Chrobrego I Włodzimierza Monomacha. snp 2018, 231-245.