(1)
Demenko, G. Prozodia W Systemach Dialogowych XXI Wieku. snp 2018, 49-64.