(1)
Kubaszczyk, J. Substantywizacje I Ich tłumaczenie Jako Problem Kognitywistyczny I Translatoryczny: Siedmiostopniowy Model Ekwiwalencji Semantycznej. snp 2018, 95-113.