(1)
Vetulani, G. Zasady Budowy hasła słownikowego Dla Kolokacji Werbo-Nominalnych. snp 2018, 173-190.