(1)
Prokop, I. W Poszukiwaniu Lingwistyki (do)stosowanej. snp 2018, 259-273.