(1)
Bzdęga, A. Z. Postęp I Tradycja W językoznawstwie. snp 2018, 3-14.