(1)
Tajsner, P. Perspektywa Funkcjonalna Zdania a Gramatyka Genetyczna: PrĂ³ba Pojednania. snp 2018, 49-57.